ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Ciljevi i djelatnosti

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA I NJIHOVO OSTVARIVANJE

 1. Popularizacija prirodnih ljepota, zanimljivosti i bogatstva planina i života u njima;
 2. Proširivanje saznanja o planinskoj prirodi, razvijanje planinarske aktivnosti u svim oblicima koji predstavljaju neposredni dodir s prirodom putem organiziranog rada tijela i članova Udruženja;
 3. Organizovanje i stvaranje uslova za razvoj i unapređenje organizovanog rada u svim granama planinarstva, alpinizma, sportskog penjanja, gorskoj službi spašavanja, službe planinarskih vodiča, speleologa, planinske orijentacije, planinskog skijanja i svih vrsta rekreativnog sporta i drugih aktivnosti koje su povezane sa planinarstvom;
 4. Odgajanje članstva u smislu čuvanja i unapređenja prirode kao općeg bogatstva društva koje ima posebno i šire ekološko značenje, kako sa samim planinama tako i u podnožju i duž vodenih tokova i razvijanje svijesti o zdravom načinu života kroz rekreativni sport;
 5. Javno oglašavanje, te propagiranje ekološkog čuvanja i očuvanja skladnog valoriziranja i iskorištavanja planine kao prirodnog i turističko-rekreacionog resursa sa drugim organizacijama i društvenim organima;
 6. Razvijanje materijalne osnove planinarstva i privrednih djelatnosti učešćem u osnivanju privrednih subjekata koji doprinose unapređenju planinarskog turizma, kulture planinarstva i rekreativnog sporta;
 7. Povezivanje i saradnja sa subjektima fizičke kulture i sporta, stručnim vaspitnoobrazovnim organizacijama i ustanovama u cilju idejno vaspitnog, organizacionog i stručnog osposobljavanja članstva;
 8. Podrška i pomoć u promociji sportskih, turističkih, kulturnih, tradicionalnih, naučnih i intelektualnih vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva;
 9. Zalaganje za uključivanje sportskog turizma Bosne i Hercegovine u evropske i svjetske tokove sportskog turizma i turizma općenito;
 10. Zalaganje za unapređenje i omasovljivanje planinarenja i alpinizma;
 11. Zalaganje za unapređenje i promociju planinarskih domova;
 12. Promocija bosanskohercegovačkih planina;
 13. Zalaganje za planinarske, ekološke, turističke i zimske akcije u Bosni i Hercegovini;
 14. Zalaganje za ekološke projekte koji imaju za cilj unapređenje životne sredine;
 15. Zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja pred općinskim, gradskim, kantonalnim , entitetskim, državnim i drugim organima i organizacijama;
 16. Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama slične orijentacije u zemlji i inozemstvu;
 17. Zalaganje za izdavačko-publicističku djelatnost iz oblasti planinarenja, ekologije, sportskog turizma i turizma;
 18. Uključivanje mladih, koje će na temelju savremenih iskustava i spoznaja educirati aktivisti Udruženja;
 19. Na temelju prethodnog stajališta nastojati uključiti čitave porodice, a prvenstveno mlade;
 20. Organizovanje i propagiranjeposjeta planinama Bosne i Hercegovine, kao i drugih zemalja;
 21. Organizovanje pripreme i stručne obuke planinara, a posebno omladine za trajno bavljenje planinarstvom;
 22. Putem raznih sekcija, ovisno o afinitetu članstva, razvijati poznate, te nove i atraktivne aktivnosti koje trebaju motivisati, kako postojeće članstvo, tako i potencijalne članove da svrhovito koriste slobodno vrijeme;
 23. Saradnja sa znanstvenim institucijama i pojedincima radi pronalaženja što svrsishodnijih sadržaja, edukacije članstva i upoznavanja planinskog svijeta, dokazujući time i široj javnosti društveni značaj planinarskog pokreta;
 24. Pomoć pri organizovanju izleta i obilaska sportsko-turističkih lokaliteta;
 25. Posvećivanje nužne pažnje promovisanju planinarstva putem poznatih metoda;
 26. Čuvanje planinarskih ljepota i prirode od narušavanja njihove autentičnosti;
 27. Očuvanje i unapređenje ekosistema;
 28. Markiranje i obilježavanje staza;
 29. Animiranje i školovanje planinarskog podmlatka;
 30. Zalaganje za proširenje izgradnje sportsko-turističkih objekata i pratećih sadržaja;
 31. Pomoć pri organizaciji humanitarnih akcija za socijalno ugrožene i osobe sa invaliditetom;
 32. Ostvarivanje posebne saradnje sa bezbjedonosnim organima, vatrogasnim službama, zdravstvenim ustanovama, Crvenim Križom (Krstom)/Polumjesecom, Civilnom zaštitom, osiguravajućim društvima i drugim;
 33. Organizacija tribina, javnih rasprava, seminara i simpozija u svrhu ostvarivanja ciljeva;

te drugi ciljevi i djelatnosti koji su u skladu sa zakonom i Statutom.

TOP