ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Kodeks planinarske etike

vedro-kodeks-planinarske-etike

KOLIKO I KAKO PLANINI DAJEŠ, TOLIKO ĆE TI UZVRATITI !!!!

 • Ne ostavljaj u planini samoga člana ili namjernika
 • Ne odlazi sam u planinu
 • Pomogni u nevolji (nesreći), to ti je dužnost, ako nisi pomogao snosiš moralnu i krivičnu odgovornost
 • Prekini izlet ili akciju ako naiđeš na nesreću, pomogni pri akciji spašavanja
 • Pri susretu na planinama planinari se pozdravljaju
 • Daj prednost planinaru koji se penje
 • U susretu s mještanima kraja kojim prolaziš budi pristojan, poštuj njihove običaje
 • Hodaj planinarskim stazama i putevima, u granicama svojih mogućnosti uklanjaj prepreke
 • Ne viči, ne galami, razgovaraj poluglasno, imaj na umu da u palnini ima života koji se odmah ne opaža
 • Ne loži vatru u šumi bez potrebe, ako ložiš, poduzmi mjere opreza
 • Otpatke konzerve, papir, plastiku i ostalo ne razbacuj oko sebe, pokupi i ponesi sa sobom ili ostavi na određeno mjesto
 • Ne ističi sebe i svoju kondiciju, pogotovo nagovarajući druge da se i oni pridruže tvom samo dokazivanju u brzom hodanju ili penjanju
 • Pravilo glasi (dinamika kretanja): udiši na nos izdiši na usta, uskladi korak sa disanjem i terenom
 • Vodič je taj koji će odrediti tempo kretanja (hoda) u pravilu po najslabijem hodaču, a brzim hodačima omogućiti brzo kretanje, upamti, grupa ili učesnici su nehomogeni te vodi računa o odmorima
 • U planinarstvu nema takmičenja, planinarstvo nije sport, nema rezultata, nagrade su osvojeni vrhovi, prekrasni vidici
 • Koristi racionalno tekućinu (pazi na vodu gdje je nema u izobilju), imaj na umu da djeca troše tri puta više vode od odraslih
 • Poštuj režim nacionalnih parkova i rezervata, ne trgaj šumsko bilje i cvijeće, na pristojan način upozori i ostale ako to čine
 • Planinarski dom, po napuštanju očisiti, ostavi višak hrane koja ti ne treba u daljnjem kretanju
 • Pri dolasku u planinarski dom predstavi se domaru, za vrijeme boravka pridržavaj se kućnog reda
 • Ne zaboravi se upisati u knjigu i obavezno upiši smjer puta
 • Po odlasku pozdravi se sa domarom, upitaj ga za vremenske prilike i upoznaj ga sa daljnjim planom tvog kretanja
TOP