ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Projektni tim Udruženja VEDRO

Tokom razvijanja planinarstva i sportskog turizma od kraja 2014. godine pa sve do danas, zahvaljujući projektu “Upravljanje projektnim ciklusom”, od Udruženja “Forum Građana” grada Zenice pod pokroviteljstvom Općine Zenica, naše Udruženje se može pohvaliti da od novembra 2014. godine imamo dva člana, Amel Selimović i Alexandra Domuz, koji posjeduju certifikate o završenoj obuci za pisanje projekta po LOD Metodologiji.

Nakon završene obuke ( novembar 2014. godine ) zajedno sa najaktivnijim članovima našeg Udruženja, sastavili smo mali tim ljudi koji će donjeti doprinos razvijanju planinarstva i sportskog turizma na nivou Zenice a i cijele Bosne i Hercegovine preko pisanja projekata i apliciranja istih na evropske fondove.

Projektni tim Udruženja za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma VEDRO iz Zenice ima misiju i zadatak da se educira, razvija i u timskom radu ostvaruje rezultate zahvaljujući kojim će svi članovi Udruženja imati bolje pogodnosti i mogućnosti za odlazak u prirodu. Pored navedenog cilja tim treba da ostvari rezultate u kreiranju projekata koji će afirmisati sve one osobe koje do sada nisu bavile planinarstvom, odlazile u prirodu ili se pak razvijale u sportskom turizmu, da načine svoj prvi korak i da zajedno sa nama upoznaju planine Bosne i Hercegovine, upoznaju svoju domovinu.

Rad projektnog tima našeg Udruženja zasniva se na sljedećim stavkama:

 • Pisanje projekata koje će razvijati planinarstvo u Zenici a i cijeloj Bosni i Hercegovini po evropskim standardima – LOD Metodologiji
 • Konstantno istraživanje fondova na koje se mogu aplicirati projekti za razvoj
 • Svojom kreativnošću dijeliti ideje sa ostalim članovima projektnog tima kada su u pitanju novi projekti
 • Uspostavljati saradnje sa parnerima koji su potrebni da bi projekat mogao ostvariti sve zadane ciljeve
 • Timski raditi na traženju sponora za projekte
 • Komunicirati sa članovima Udruženja zavisno od potrebe projekta i uključivanje istih
 • Uspostaviti kontakte sa drugim društvima.

 

 • Zenički Horizonti 2015 (LOD Metodologija)Glavni sponzor “BH Pošta, Bosna i Hercegovina”
 • Zenički Horizonti 2016 (LOD Metodologiji)Glavni sponzor “Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica”
 • Preko VODE do SLOBODE2014, 2015 i 2016 (Napisan po LOD Metodologiji)Glavni sponzor “BH Telecom”
 • Global Running Day 2016 – Svijest o bitnosti trčanja – Svjetski dan trčanja
 • Hike Revolutionmini projekat za afirmaciju građana Zenice. ANTI DEP ZEN Fest & VEDRO
 • Planinarenje i alpinizam kao vid prevencije poremećaja u razvojurad sa djecom iz doma “DOM PORODICA”Glavni sponzor “Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze – Do Kantona”
 • Zenički Horizonti 2017 (LOD Metodologija) – Sponzori: Zeni-Tours, Dust Company d.o.o., Mocca Caffe, Almy Beton, Slastičarna Kristal, Moj San, Zeni-Lijek, GOG.
 • Global Running Day 2017 – organizacija trčanja 2k i 5k u Zenici povodom svjetskog dana trčanja – Sponzori: Arcelor Mittal, Alba d.o.o., Rodeo Energy, Preminger, EuroCopy, EkoEtna, Almy d.o.o, Vispak.

Šemsa Gačić

Projekt Leader

Glavna i odgovorna osoba u projektnom timu. Raspoređuje zadatke, obaveze i kontroliše rad cijelog projektnog tima. Stavlja tačku na i za početak i kraj svakog projkta u VEDRU.
Email: info@vedro.ba
Email: projektnitim@vedro.ba

Leontina Jurić

Član projektnog tima

Email: projektnitim@vedro.ba

Sabina Topčić

Član projektnog tima i PR

Završen Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, smijer Turizam i zaštita životne sredine.
Email: projektnitim@vedro.ba

Larisa Spahić

Član projektnog tima

Email: projektnitim@vedro.ba
Email: zenicatrci@vedro.ba

Amra Talam

Član projektnog tima

Email: projektnitim@vedro.ba

Ejla Kobilica

Član projektnog tima

Email: projektnitim@vedro.ba

Mirza Purić

Član projektnog tima i sekretar

- Završena obuka za pisanje projekata po LOD metodologiji uz podršku Udruženja Terra Dinarica i projekta Via Dinarica
Email: projektnitim@vedro.ba

Amel Selimović

Član UO i projektnog tima

Email: info@vedro.ba
Email: projektnitim@vedro.ba

TOP